O společnosti

pelety

Firma Agropellets s.r.o. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost v oblasti výroby a prodeje peletek z biomasy.

Na trhu je od roku 2007, kdy byl zahájen provoz peletkárny ve výrobním areálu v obci Smržice na Prostějovsku ( pod hlavičkou firmy ECO Finance Group s.r.o. ). Hlavním vstupním materiálem je pšeničná sláma, řepková sláma, sláma z cíleně pěstovaných rostlin a odpady vznikající při zemědělské výrobě.Naše produkty:

 

Pelety - palivo

Paliva rostlinného původu lidem sloužila jako zdroj tepla a jejich využívání bylo potlačováno palivy fosilními. Peletky-palivo, vzniklé produkcí zpracování biomasy, jsou čistým obnovitelným zdrojem energie, který neovlivňuje produkci emisí, jež mají negativní vliv na klimatické změny. Výhodou biomasy je její lokální dostupnost oproti fosilním palivům, které jsou přepravovány na velké vzdálenosti...

Pelety – podestýlka

Podestýlka z pelet je vyrobena ze 100%  pšeničné slámy o průměru 8-10 mm bez žádných aditiv či pojiv. 1 kg pohltí až 3 litry kapalin. Podestýlka ze slámových pelet tak vydrží 3x déle než piliny či hobliny. Podestýlka má schopnost absorbovat toxické a škodlivé organické látky, jako jsou dusičnany, fosfáty, amoniak a snižují zápach...